Disclaimer

De inhoud van deze website dient uitsluitend als informatieve bron. Hoewel Kim Reijnen, Legal Support & Training zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Kim Reijnen, Legal Support & Training niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Daarbij in acht genomen dat de (praktische) uitwerking van de privacy wetgeving in volle gang is.

De inhoud van de website is dus niet bedoeld als juridisch advies van welke aard dan ook.

Kim Reijnen, Legal Support & Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van informatie afkomstig van deze website of websites waarnaar wordt verwezen.

Kim Reijnen, Legal Support & Training behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. U mag artikelen/informatie verder alleen delen indien u de bron duidelijk vermeld. 

Kim Reijnen, Legal Support & Training behoudt zich het recht om informatie op deze website te allen tijde te kunnen wijzigen, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer.