AVG

De nieuwe privacy wetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) geldt dus niet meer. 

De AVG is een verordening en werkt rechtstreeks door. Om onder andere de keuzeruimtes uit de AVG in te vullen is er ook Nederlandse wetgeving op dit vlak, te weten de Uitvoeringswet AVG (UAVG). 

 Waarom een nieuwe privacywetgeving?
Voornamelijk de technologische ontwikkelingen hebben gezorgd dat de WBP achterhaald was. Verder was er een privacywet nodig die zorgt voor het vrij verkeer van persoonsgegevens binnen de EU.